KHUNG VÕNG XẾP

Tổng hợp tất cả các loại khung võng xếp của những hãng nổi tiếng trên thị trường như Duy Lợi, Minh Quốc, Duy Phương… Dưới đây là các loại khung võng chưa bao gồm có lưới võng.

KHUNG VÕNG INOX

KHUNG VÕNG SẮT